Máte Kartu pre seniorov?

3. 10. 2022

S Kartou pre seniorov môžete využiť množstvo benefitov a zliav na tovary a služby ponúkané v našom meste a jeho blízkom okolí. Od spustenia projektu v roku 2010 si kartu vybavilo 4 139 seniorov.

Nárok na vydanie karty má občan starší ako 60 rokov s trvalým pobytom v meste Trenčín, ktorý je poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku. Žiadosť o vydanie karty je k dispozícii v Klientskom centre MsÚ alebo na www.trencin.sk v časti Ako vybaviť/Sociálna pomoc/Seniorkarta, kde nájdete aj všetky ďalšie informácie o karte.  

Výšku zliav a formu bonusov určujú výhradne ich poskytovatelia. Seniorskú zľavu si treba uplatňovať hneď pri objednávke.  Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa. Stratu alebo odcudzenie karty nahláste v Klientskom centre MsÚ.

Zoznam prevádzok, ktoré poskytujú benefity držiteľom Kariet pre seniorov, nájdete tu.

Ak ste prevádzkovateľom zariadenia, poskytujúceho tovary alebo služby, a máte záujem sa zapojiť do programu KARTA PRE SENIOROV, pošlite správu na adresu seniorkarta@trencin.sk.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!