Krytú plaváreň mesto otvorí po súhlasnom stanovisku hygieny

29. 3. 2011

Mesto Trenčín v súčasnosti podniká všetky kroky k odstráneniu nedostatkov, na ktoré poukázal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne a ktoré sú podmienkou uvedenia krytej plavárne do prevádzky. Tri najdôležitejšie nedostatky – opláštenie vyrovnávacích nádrží, výmena prírub bazénových vpustí  a kompletné zalepenie pretekajúceho bazéna boli už odstránené.


Popri tom boli zrenovované lavičky v bazénovej časti, vymaľované a opravené steny plavárne a poškodená dlažba. Taktiež bola opravená pokazená vzduchotechnika. Urobili sa teda práce, na ktoré plaváreň čakala už niekoľko rokov. Momentálne prebiehajú ďalšie drobné opravy, upratovanie a čaká sa na vyjadrenie stavebnej firmy k zatekajúcej streche, ktorej oprava je podľa RÚVZ nevyhnutná k spusteniu plavárne do prevádzky. Podľa predbežných informácii pôjde o investíciu 500 až 600 eur. Mesto plaváreň otvorí ihneď po získaní povolenia od RÚVZ v Trenčíne.


Mesto ako staronový správca nepreberá akékoľvek podlžnosti predchádzajúceho správcu, spoločnosti IB správcovská.  Čo sa týka permanentiek, vydaných touto spoločnosťou, mesto ich pravdepodobne nebude akceptovať.  IB správcovská by sa mala zodpovedne postaviť k danému problému a odškodniť svojich klientov. Jej vinou došlo k odstaveniu plavárne, nie vinou mesta.  Treba podotknúť, že mesačná prevádzka krytej plavárni stojí samosprávu 42 tisíc Eur.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!