Klientske centrum vybavilo viac ako 72 tisíc občanov

7. 2. 2008

Osem pracovísk Klientskeho centra Mestského úradu v Trenčíne vybavilo v roku 2007 viac ako 72 000 občanov. Toto číslo je potvrdením, že podstatná zmena v systéme poskytovania služieb samosprávy, postavená na filozofii otvorenosti k občanom, má svoje opodstatnenie aj v tejto podobe. Klientske centrum občanom slúži od 1. mája 2004. Svoje záležitosti tu vybavia podľa možnosti na počkanie, zamestnanci pritom kladú dôraz na maximálnu možnú mieru podania všetkých žiadaných informácií na jednom mieste.


          Najviac Trenčanov, viac ako 22 000, využilo možnosť priamych platieb v pokladni. Zmeny k miestnym daniam prišlo ohlásiť viac než 2500 obyvateľov a k miestnym poplatkom za komunálny odpad vyše  4500 klientov. Podateľňa mestského úradu, sídliaca v klientskom centre, prebrala písomnosti od viac ako 12 000 návštev. Osvedčiť listiny a podpisy prišlo v roku 2007 viac ako 16 000 žiadateľov, ďalšie pracovisko zaoberajúce sa evidenciou obyvateľstva navštívilo v danom období viac ako 10 000 klientov. Takmer 4000 klientov vybavili na detašovanom pracovisku klientskeho centra – v nedávno zrekonštruovanej budove mesta na Farskej ul., v Centre rozvoja mesta. Tu pod jednou strechou vybavia občania všetko potrebné v rámci agendy životného prostredia a stavebného poriadku.


          Skvalitňovať a zrýchľovať prácu v prospech obyvateľov mesta Trenčín sa zamestnanci klientského centra snažia neustále. Minulý rok sa o tom presvedčili najmä klienti na pracovisku osvedčujúcom listiny a podpisy. Od júla poplatok za osvedčenie platia priamo zamestnancovi, ktorý osvedčuje. Tým, že nemusia čakať na uhradenie poplatku pred hlavnou pokladňou, ušetria čas a urýchli sa ich vybavenie.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!