Kapacita nocľahárne sa zvýši, sociálne služby sa rozšíria

1. 4. 2020

Trenčín získa nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 447 tisíc eur. Za tieto peniaze zrekonštruuje budovu na Nešporovej ulici, kde dnes sídli Nocľaháreň a Nízkoprahové denné centrum.

V renovovanej budove bez bariér s plochou 440,76 m2 bude mesto poskytovať sociálne služby krízovej intervencie väčšiemu počtu klientov, najmä občanom v nepriaznivej sociálnej situácii, no i zdravotne odkázaným na pomoc.

Vytvorí sa priestor pre 46 osôb, ktorým bude možné pomáhať pobytovou alebo ambulantnou formou na komunitnej báze. Mesto bude môcť zároveň pre 30 prijímateľov poskytovať sociálne služby terénnou formou, napríklad v podobe práce s rodinami v ich prirodzenom prostredí. Zároveň sa bude snažiť vytvárať priestor pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia na dôstojný život, ktorý im nedokáže vytvoriť ich vlastná rodina.

Okrem rekonštrukcie budovy, investície do jej interiérového vybavenia, mesto kúpi aj auto. Vznikne tak mobilná jednotka pre jednotlivcov i skupiny. Bude im poskytovať pomoc pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. Pôjde napríklad o sprievod pri návšteve lekára, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, o odbornú zdravotnú starostlivosť, komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, úradom práce sociálnych vecí a rodiny, využívanie služieb sociálneho šatníka, odvoz – dovoz bielizne, stravy a podobne.

Ako to bude po rekonštrukcii

Dnes má nocľaháreň kapacitu 16 miest, jej rekonštrukciou sa zvýši na 30. Nízkoprahové denné centrum zostane pri terajšej kapacite 16 miest. Sociálne služby krízovej intervencie, teda ambulantné sociálne služby budú oddelené od priestorov pre pobytovú službu.

Na prvom nadzemnom podlaží bude nocľaháreň pre bezdomovcov s bezbariérovým vstupom i s bezbariérovým pohybom po schodisku. K dispozícii bude spoločenská miestnosť s kuchynskou linkou a jej vybavením, sociálne zariadenia a  miestnosť na vypranie a ožehlenie bielizne. Priestory pre nocľaháreň budú pripomínať vybavenie bežnej domácnosti.

V podkroví budú priestory na prevádzku Nízkoprahového denného centra a administratívne zázemie. Na nádvorí vzniknú nové trávnaté plochy, kde bude možné v rámci terapie založiť napríklad bylinkovú záhradu.

Tento ďalší z úspešných projektov mesta Trenčín má názov „Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín“. O schválení financií z eurofondov na jeho realizáciu rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Celkové oprávnené náklady na realizáciu sú 470 tisíc eur, mesto dá zo svojho rozpočtu 5 % z tejto sumy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!