Jesenné upratovanie 2021 sa začne najbližšiu sobotu

21. 9. 2021

V sobotu 25. septembra 2021 sa začne v našom meste organizované jesenné upratovanie. Naplánované je počas sobôt až do novembra.

Ako prví budú môcť upratovať obyvatelia sídliska Juh. Veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu budú v sobotu 25. 9. pristavené na týchto miestach:

Od 8.00 do 12.00 hodiny

 • Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
 • Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
 • Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
 • J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
 • Soblahovská (bytovka pri Leoni)
 • Pod Juhom (oproti č. 12)
 • Belá (za plotom TESCO oproti RD č. 9/1959)

Od 13.00 do 17.00 hodiny

 • Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
 • M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
 • Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
 • Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
 • Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
 • Halalovka (pri bytovke 24)
 • Lavičková (pri domove dôchodcov)

Jeden z kontajnerov bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpa­du (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na od­kladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Prosíme o disciplinované do­držiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vy­kladať odpad po odvezení kon­tajnera. Pri porušení hrozí po­kuta do 1 500 €.

Aj počas upratovania je dôležité dodržiavať všet­ky aktuálne bezpečnostné opa­trenia.  

Celý harmonogram umiestnenia kontajnerov počas jesenného upratovania nájdete na www.trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!