Jarné upratovanie sa začína už o týždeň

15. 3. 2019

V sobotu 23. marca 2019 budú na sídlisku Juh pristavené veľkoobjemové kontajnery na jedenástich stanovištiach podľa harmonogramu, niekde dopoludnia, inde popoludní. V našom meste sa tak začne pravidelne organizované jarné upratovanie, ktoré potrvá osem sobôt.

Na stanovištiach budú vždy pristavené dva kontajnery. Každý z nich bude mať svoj účel. Jeden bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu ako sú konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a podobne.

Do druhého kontajnera bude možné odkladať iný odpad, okrem drobného stavebného odpadu.

Do týchto kontajnerov nepatrí elektroodpad, vyradené batérie, akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady.

Prosíme obyvateľov o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. Je prísne zakázané do nich hádzať akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý sú určené.

Tiež je prísne zakázané vykladať odpad po odvezení kontajnera. Upozorňujeme, že pri porušení zákazu hrozí pokuta do 1500 €.

Všetky termíny upratovania i presný zoznam stanovíšť nájdete na stránke Harmonogram jarného upratovania.

jarné upratovanie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!