Informácia pre imobilných voličov

3. 4. 2024

V sobotu 6. apríla 2024 sa uskutoční druhé kolo Voľby prezidenta SR. V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici budú počas volieb volebné miestnosti aj na poschodí. Pre imobilných občanov bude k dispozícii plošina v čase od 9.30 do 13.30 hodiny.

Ak nemôžete prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, ale len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

O voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete požiadať do piatka 5. apríla 2024 na Mestskom úrade v Trenčíne v úradných hodinách, č. t. 032/6504 244 a tiež počas volieb v sobotu 6. apríla 2024 na Mestskom úrade v Trenčíne, č. t. 032/6504 309 alebo v príslušnej okrskovej volebnej komisii.

V našom meste je 51 volebných okrskov. Pripomíname zmeny v porovnaní s minulými voľbami: v okrsku č. 45 a 46 z dôvodu skončenia rekonštrukcie budovy došlo k premiestneniu volebnej miestnosti z Materskej školy Štvorlístok (Orechovská 7/14) do Kultúrneho strediska Istebník a Klubu dôchodcov Istebník (Medňanského 360/34).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!