Fungovanie mestského úradu od 15. februára 2021

15. 2. 2021

Všetky útvary Mestského úradu v Trenčíne, Klientske centrum, matrika i podateľňa sú otvorené pre verejnosť od 15. februára 2021 do odvolania v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.30 a v piatok od 8.00 do 14.00 h.

Kultúrno – informačné centrum je pre verejnosť zatvorené.

Stavebný úrad je otvorený pre verejnosť nasledovne:

Streda             8.00 – 11.30 h, 12.30 – 16.00 h

Piatok              8.00 – 11.30 h, 12.30 – 14.00 h

Upozorňujeme, že klient je na vyzvanie zamestnanca povinný pred komunikáciou predložiť k nahliadnutiu doklad preukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania – negatívny výsledok RT – PCR testu nie starší ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie starší ako 7 dní alebo iný doklad preukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania. Táto povinnosť platí od 15. februára 2021, nakoľko okres Trenčín bol na základe Uznesenia vlády SR z 10. februára 2021 zaradený do tretieho stupňa varovania COVID AUTOMATU.

Pri každom vchode do budov mestského úradu sú vyvesené telefónne kontakty na zamestnancov (Mierové námestie, Hviezdoslavova ul., Farská ul.). Klienti budú kontaktovať zamestnancov telefonicky, v prípade potreby zamestnanec pôjde za klientom ku vchodu a požiadavku vyrieši na mieste, nie v kancelárii.

Zároveň prosíme verejnosť, aby na komunikáciu s mestom Trenčín naďalej prednostne využívala elektronickú alebo telefonickú formu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!