EKOLAMP Slovakia – ekologický partner vianočného osvetlenia v meste

5. 12. 2013

Najkrajšie sviatky roka Vianoce nám už klopú na dvere. Patria k nim  aj tisíce mihotajúcich sa svetielok, ktoré nám vytvárajú jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru.


Viete,  že osvetlenie môže byť efektné, moderné, zaujímavé, úsporné a zároveň sa môžeme správať aj ekologicky?


Bez umelého osvetlenia si každodenný život ani nevieme predstaviť a podčiarkuje aj sviatočný ráz rôznych mimoriadnych chvíľ a príležitostí. Vianoce bez umelého osvetlenia? Určite každý z nás má na to jednoduchú odpoveď: nemožné!!!


Súčasná doba si vyžaduje používanie moderných,  energeticky úsporných svetelných zdrojov. Svoje uplatnenie si nájdu v rôznych sférach života a  používa ich aj čoraz viac domácností. Avšak aj tie raz dosvietia a stane sa z nich elektroodpad. Medzi energeticky efektívne svetelné zdroje patria aj lineárne žiarivky, úsporné kompaktné žiarivky  a výbojky. V nerozbitom stave žiarivky a ani výbojky nie sú škodlivé. Avšak, ak sa rozbijú – neodborným a nešetrným zaobchádzaním, na skládke odpadu, úmyselne pri manipulácii – ortuť spolu s ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú, sa odparuje a dostáva do ovzdušia. Týmto sa znečisťuje nielen životné prostredie, ale vdychovanie ortuťových pár poškodzuje aj ľudské zdravie.


Preto je potrebný  separovaný zber takýchto svetelných zdrojov. Separovaným zberom žiariviek chránime svoje zdravie, životné prostredie a predchádzame  znečisťovaniu alebo poškodzovaniu nášho okolia. Robíme to nielen pre seba, ale aj pre naše deti a budúce generácie.


Pri výmene starých žiariviek za nové sa dá využiť možnosť spätného odberu.  Použité  a nesvietiace žiarivky možeme odovzdať predajcovi, od ktorého si kupujeme nový svetelný zdroj a on sa postará o ich ekologickú likvidáciu.


Predajcovia svetelných zdrojov sú povinní zabezpečiť spätný odber vadných alebo nesvietiacich žiariviek. Možnosť bezplatne vrátiť starú nefunkčnú žiarivku pri kúpe novej má každý občan. Táto služba je bezplatná. Platí pri tom pravidlo – kus za kus. Starý výrobok musíme do predajne priniesť kompletný. V prípade, že výrobok nebude kompletný, predajca alebo distribútor môže odmietnuť jeho prevzatie.


Väčšie množstvo môžete odovzdávať na zberných dvoroch. Zoznam partnerských zberných miest a miest oddeleného zberu nájdete na stránke www.ekolamp.sk.


Čím ďalej, tým viac platí, že „Myslieť ekologicky sa oplatí“.


Na stránke  www.myslietekologickysaoplatí.sk nájdete základné informácie, zapojte sa do našej akcie, otestujte si vedomosti z ekológie a máte možnosť vyhrať zaujímavé vecné ceny.


EKOLAMP Slovakia je neziskové  združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, ktoré pre svojich členov zabezpečuje plnenie ich zákonných povinností a nakladanie s nefunkčnými svetelnými zdrojmi a svietidlami, t.j.  ich zber, prepravu  a ekologickú recykláciu


Chráňme si naše životné prostredie!


Len s vašou pomocou budú množstvá v separovanom zbere rásť – rovnako ako stromy, tráva, kvety.


www.ekolamp.sk, ekolamp@ekolamp.sk


EKOLAMP HOTLINE: 0914 / 22 44 44

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!