Dotácie v oblasti sociálnych vecí

13. 7. 2020

Na základe odporučenia Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku rozhodol primátor mesta Richard Rybníček o rozdelení 16 126 eur z grantového programu mesta medzi 17 žiadateľov o podporu aktivít v oblasti sociálnych vecí:

 • Kompresný prístroj pre zlepšenie kvality života seniorov pri ochoreniach dolných končatín ADOS SALUS, s.r.o. (445 €),
 • projekt Podporme samostatnosť u detí s autizmom AUTIS, n.o. (250 €),
 • Sociálno-rekondičný pobyt nepočujúcich Centrum nepočujúcich ANEPS Trenčín (1200 €),
 • projekt Hudba ako prostriedok komunikácie a relaxácie Centra včasnej intervencie Trenčín (250 €),
 • Rodinná terénna terapia 2020 Klubu abstinentov Trenčín (1200 €),
 • Pomáhame do poslednej kvapky krvi projekt Laugarício Combat Club, o.z. (500 €),
 • Záhradný domček pre rôzne formy terapie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom LUNA, n. o. (1000 €),
 • Rekondično-vzdelávací pobyt Organizácia postihnutých chronic. chorobami (1200 €),
 • Kurz nordic walking zameraný na špecifické potreby onkologického pacienta OZ Amazonky (1700 €),
 • Vykurovanie prevádzky chránenej dielne kaviareň Na ceste Rotary Club Trenčín Laugarício (1501 €),
 • Liečebno-rehabilitačný pobyt Sl. zväz sclerosis multiplex (1200 €),
 • Rekondícia ťažko telesne postihnutých Sl. zväz telesne postihnutých, ZO 17 (800 €),
 • Rekondično-integračný program pre členov ZO Sl. zväz telesne postihnutých, ZO 57 (1500 €),
 • Zvýšenie ochrany osobných údajov klientov na Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (680 €),
 • Činnosť a organizovanie ozdravno-rehabilitačných aktivít pre členov ZO nedoslýchavých (1200 €),
 • Činnosť Zväzu diabetikov Slovenska o.z. DIAVIA (1200 €), Akadémia tretieho veku ZO JDS 02 (300 €).

Podrobné informácie o dotáciách v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania nájdete tu.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!