Dotácie na kultúru a záujmovú činnosť sú rozdelené

4. 5. 2021

O pridelení dotácií z grantového programu mesta Trenčín v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2021 rozhodol primátor mesta Richard Rybníček na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne.

Celkovo bolo rozdelených 72 300 eur, z toho na podujatia 53 200 eur a na činnosť 19 100 eur.

Komisia posudzovala 70 žiadostí o podporu projektov, prideliť dotáciu navrhla 53 z nich. Žiadostí o podporu činnosti prišlo 28, dotácia bola pridelená 25.

Zoznam všetkých žiadateľov aj s pridelenou výškou dotácie nájdete na www.trencin.sk v časti Samospráva – Transparentný Trenčín – Dotácie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!