Do škôlky prídu dôchodcovia

23. 8. 2005

          MŠ na Gagarinovej ul. je situovaná v tesnej blízkosti   dvoch materských škôl- MŠ na Ul. M. Turkovej a MŠ na Považskej ul. Pre  školský rok 2005/2006 je zapísaných  48 detí v dvoch triedach. MŠ nemá vlastnú kuchyňu a strava sa musí pre deti dovážať z vedľajšej   MŠ Ul. M.   Turkovej.   Preprava   hotových   jedál je   zabezpečovaná   prepravným   zariadením (dvojkolesovou   károu ),   ktoré   nezodpovedá     hygienickým   požiadavkám   ustanoveným vyhláškou MZ  SR č.  214/2003  Z.z.  o požiadavkách  spoločného  stravovania.  Opatrenia z kontrol vykonaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva ukladajú zmeniť spôsob dopravy stravy do MŠ.


V nevyhovujúcom stave je aj strecha budovy MŠ, ktorá si vyžaduje opravu, čo predstavuje náklady vo výške cca 200 tisíc Sk.


Vyradením MŠ zo siete by sa vyriešila i naplnenosť okolitých materských škôl, kde poklesol počet detí o tri triedy. Deti z MŠ Gagarinova ul. budú od 01. 09. 2005 rozmiestnené podľa voľby rodičov v MŠ M. Turkovej, MŠ Považská ul. a MŠ Švermova ul. Vyradením MŠ zo siete sa budú šetriť i mzdové a prevádzkové náklady, ktoré sa použijú v prospech ostatných materských škôl.


Uvoľnené priestory sa môžu využiť na zabezpečenie služieb pre dôchodcov v danej mestskej časti podľa ich požiadaviek.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!