Detská osobnosť mesta Trenčín 2008

18. 6. 2008

Mesto Trenčín v tomto roku po štvrtý raz vyhlásilo súťaž o najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín. Celoročné podujatie sa začalo slávnostným vyhlásením dňa 18. júna 2008 o 10. hodine v kongresovej sále hotela Tatra.
Podujatie, na ktoré boli pozvaní poslanci Mestského zastupiteľstva a samosprávnych orgánov mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, obvodného a krajského školského úradu a Ministerstva školstva SR, sa každoročne koná pod záštitou primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera.


 


DETSKÁ OSOBNOSŤ  je  pravidelne vyhlasovaná v týchto kategóriách:


A. Predmetové olympiády a postupové súťaže vyhlasované Ministerstvom


     školstva  SR a súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a iné  žánre


B. Športové súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva v spolupráci so


    Slovenkou asociáciou športu v školách


C. Kategórie základných umeleckých škôl


V školskom roku 2007/2008  Mesto Trenčín po prvý raz vyhlásilo súťaž o titul NAJLEPŠIA ŠKOLA ROKA. Školy súťažili v dvoch oblastiach:


 


1. Predmetové  olympiády a umelecké súťaže


2. Športové súťaže


Víťazom trenčianskych škôl vo vedomostnej oblasti sa stala Základná škola Dlhé Hony 1 Trenčín. V športových súťažiach boli najlepší žiaci Základnej školy Kubranská 80, Trenčín.


Ocenených žiakov odmenil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý zároveň poďakoval všetkým pedagógom a prítomným rodičom za spoluúčasť na príprave a vytvorení podmienok pre úspešnú činnosť detí a žiakov.


Týmto slávnostným podujatím sa v Trenčíne ukončil školský rok 2007/2008 a zároveň sa začala príprava na nový školský rok.


 


Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2008/2008 


   


Kategória ZŠ


A.    Predmetové olympiády a postupové súťaže vyhlasované MŠ SR


Najlepší matematik: Matej Koyš (ZŠ Ul. Hodžova)


Najlepší informatik: Filip Ayazi (ZŠ Kubranská)


Najlepší fyzik-astronóm: Adam Chlapečka (ZŠ Dlhé hony)


Najlepší geograf: Alžbeta Harárová (ZŠ Veľkomoravská)


Najlepší olympionik v anglickom jazyku: Zuzana Šedová (ZŠ Dlhé hony) a Marek Abrman (ZŠ Bezručova ul.)


Najlepší olympionik v nemeckom jazyku: Monika Kupková (ZŠ Ul. Hodžova)


 


Ostatné súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a pod.


Najlepší Slávik Slovenska: Paulína Ovádková (ZŠ Dlhé hony)


Najlepší recitátor: Juraj Hunák (ZŠ Dlhé hony), Romana Kopecká (ZŠ Ul. Východná)


Najlepší interpret povestí: Romana Kopecká (ZŠ Ul. Východná)


Najlepší interpret rozprávok: Monika Decká (ZŠ Ul. Východná)


 


B.     Športové súťaže vyhlasované MŠ SR v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách:


Atletika – cezpoľný beh: Tomáš Ješko (ZŠ Ul. Bezručova)


Atletika – beh na 1000 m: Patrik Bariak (ZŠ Kubranská)


Atletika – hod kriketovou loptičkou : Monika Rajnohová (ZŠ Kubranská)


Futbal: Družstvo st. žiakov 9.C, FK AS Trenčín, kapitán Tomáš Malec (ZŠ Na dolinách)


Gymnastika: Monika Decká (ZŠ Ul. Východná)


Ľadový hokej: trieda s rozšíreným vyučovaním ľadového hokeja, kapitán Tomáš Nechala


Karate: Ingrid Suchánková (ZŠ Ul. L. Novomeského)


 


Kategória ZUŠ:


Najlepší výtvarník: Tatiana Manďáková


Najlepší inštrumentalista – akordeonista: Dominik Vetrák


Najlepší spevák: Tatiana Janišová


 


Mimoriadne ocenenie:


Ivana Klačanská (ZŠ Ul. Hodžova, Celoslovenská súťaž v SJ a M pre sluchovo postihnutých, Medzinárodná súťaž v jazykovej spôsobilosti a matematike pre sluchovo postihnutých)


Adam Malák (ZŠ Ul. Veľkomoravská, Majstrovstvá SR)


Martin Dzúrik (ZŠ Kubranská, celoštátne kolo Pytagoriáda, OK matematická olympiáda, OK geografická olympiáda)


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!