Daňová poradňa 3: Stavebné pozemky

15. 3. 2023

„Vlastnil som pozemok – záhradu výmery 1 100 m² a začal som na nej stavať rodinný dom. Riadne som si vybavil všetky potrebné veci a koncom minulého roka mi vydali stavebné povolenie. Aké bolo moje prekvapenie, keď som si musel podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností za stavebný pozemok na 1 100 m² a nie na 150 m² zastavanej plochy. Ako je to možné? Veď staviam len na 150 m² a nie na celom pozemku.“

Odpovedá špecialista pre dane a poplatky Mestského úradu v Trenčíne Ján Margetín:

Zdaňovanie stavebných pozemkov je špecifické. Za stavebný pozemok sa pre účely dane z nehnuteľností považuje pozemok, ktorého parcelné číslo je uvedené v stavebnom povolení na stavbu, až do vydania kolaudačného rozhodnutia. Preto musíte platiť za celý pozemok, v tomto prípade 1 100 m², a nielen za pozemok pod stavbou.

Ako sa dá tomuto predísť, uvedieme na vašom príklade:

  1. Ak chcete stavať, dobré je prísť na stavebný úrad MsÚ v Trenčíne, kde vám poradia, čo všetko potrebujete a ako máte postupovať. Poviete, že máte napr. 1 100 m² pozemok i to, či je možné z neho odčleniť napr. 700 m² na záhradu s tým, že na zostávajúcich 400 m² by ste postavili rodinný dom s výmerou zastavanej plochy 150 m² aj s prípojkami tak, aby sa do vášho stavebného povolenia dostala len parcela s výmerou 400 m². Podmienkou ale je, aby cez 700 m² záhrady nešli žiadne inžinierske siete ani iná súčasť výstavby rodinného domu.
  2. Keď vám na úrade potvrdia, že je to možné, oslovíte geodeta, ktorý vám v geometrickom pláne vytvorí z jednej parcely dve – jednu s výmerou 700 m² a druhú s výmerou 400 m².
  3. Uvedené odčlenenie je potrebné dať zapísať do katastra nehnuteľností ako nový právny stav, a to s dvomi parcelnými číslami – jedným na 700 m² a druhým na 400 m². Tu by som chcel upozorniť, že ak to nebude zapísané do katastra nehnuteľností, nevznikne nový právny stav a nepomôže vám ani 10 geometrických plánov uvedených v stavebnom povolení, v žiadnom prípade to nebude akceptované.
  4. S novým listom vlastníctva na parcelu s výmerou 400 m² požiadate o vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa pokynov stavebného úradu MsÚ Trenčín.

V stavebnom povolení na vašu stavbu bude uvedená len parcela s výmerou 400 m². Parcela s výmerou  700 m² zostane záhradou a čo je dôležité, nebude uvedená v stavebnom povolení a nebudete za ňu platiť daň ako za stavebný pozemok.

Týka sa to rovnako právnických i fyzických osôb, ktoré realizujú aj výstavbu bytových domov či viacerých rodinných domov. Oplatí sa radšej venovať troška času odčleneniu parciel a zapísaniu nového právneho stavu do katastra nehnuteľností tak, aby parcely, ktoré nemusia byť v stavebnom povolení, tam už neboli. Samozrejme, je potrebné, aby ste sa rozhodovali individuálne a posúdili, či je rozdelenie parcely pre vás výhodné podľa rozlohy pozemku a predpokladanej doby výstavby. Ak potrebujete poradiť, pokojne môžete prísť osobne a na váš konkrétny prípad sa pozrieme.

novostavby

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!