Dane a poplatky možno zaplatiť v štyroch pokladniciach na mestskom úrade a v troch bankách

30. 4. 2009

V snahe predísť príliš dlhému čakaniu v rade na zaplatenie poplatkov pribudli od 28. apríla  v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne ďalšie dve pokladnice. Občanom je k dispozícii aj pokladnica v Centre rozvoja mesta na Farskej ul. č. 10, pričom každá je vybavená terminálom na platobné karty.


V týchto dňoch prichádzajú mnohí občania na mestský úrad, aby uhradili miestne dane alebo poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Hoci je možnosť využiť bezhotovostný styk a uhradiť poplatok až v troch bankách (Dexia, Slovenská sporiteľňa, ČSOB) na účty uvedené v platobnom výmere, mnohí občania uprednostňujú priamu platbu v pokladnici.


Všetky pokladnice v Klientskom centre MsÚ v Trenčíne na Mierovom námestí č. 2, aj  v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici č. 10, sú otvorené od pondelka do štvrtka od 8.00 do 16.30 a v piatok od 8.00 do 14.00 h.


Poplatky možno uhradiť naraz alebo v dvoch splátkach. Prvá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá do 31. júla 2009 – komunálny odpad, do 30. 09. 2009 – dane.


Poplatok možno uhradiť na účet mesta Trenčín v týchto bankách:


Dexia banka Slovensko, a.s., Trenčín, číslo účtu 0600536001/5600 alebo


Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín, číslo účtu 0274286456/0900, alebo


Československá obchodná banka, a.s., Trenčín, číslo účtu 0025581243/7500.


 


Táto správa je aktualizovaná.  Banky, kde je možné poukázať platbu na účet mesta Trenčín, sú Slovenská sporiteľňa, ČSOB a Dexia banka. Z pôvodného zoznamu vypadla VÚB banka.


Za chybu sa ospravedlňujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!