Čo so stromčekom po sviatkoch?

2. 1. 2019

Vianočné stromčeky sa zo sídlisk začnú zbierať 7. 1. 2019 a potom vždy v utorok a vo štvrtok až do 14. 2. 2019.

Odvoz vianočných stromče­kov zo stanovíšť nádob na ko­munálny odpad zo sídliskových častí (nie z lokalít individuál­nej rodinnej zástavby) bude Mesto Trenčín zabezpečovať prostredníctvom Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o.

Nevyvezený strom­ček je možné nahlásiť na tel. č. 0904 631 726 alebo na peter.kadak@trencin.sk.

Vianočný stromček môžete tiež bezplatne odovzdať vo všetkých troch zberných dvoroch – na Zlatovskej, Soblahovskej i na ulici K zábraniu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!