Čo môžete odovzdať v zberných dvoroch?

8. 2. 2019

Pre občanov mesta Trenčín je odovzdanie odpadov v zberných dvoroch bezplatné, okrem drobných stavebných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín.

  • ZBERNÝ DVOR NA SOBLAHOVSKEJ ULICI

ÁNO plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, jedlé oleje a tuky v uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách.

NIE elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady.

Prevádzkové hodiny: pondelok – sobota 8.00 – 17.30, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu (DSO) do 17.00 hod.
Tel. kontakt: 0902 999 458

  • ZBERNÝ DVOR NA ZLATOVSKEJ ULICI

ÁNO nebezpečné odpady, napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod., papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný  odpad, kovy, VKM (tetrapaky), šatstvo a textil, jedlé oleje a tuky v uzatvorených nádobách.

Prevádzkové hodiny: pondelka – sobota 6.30 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod. 
Tel. kontakt: 0902 999 446

  • ZBERNÝ DVOR NA ULICI K ZÁBRANIU

ÁNO sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, jedlé oleje a tuky v uzatvorených nádobách, z nebezpečných odpadov len žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku.

NIE iné nebezpečné odpady.

Prevádzkové hodiny: pondelok – sobota 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
Tel. kontakt: 0914 362 111, dispečing: 032/640 13 40

Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov.

Zberné dvory pre Mesto Trenčín prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!