Čistenie komunikácií po zime sa začne 18. marca

12. 3. 2019

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.

Niektoré hlavné ťahy v meste boli už vyčistené a niektoré sa zametajú aj v týchto dňoch. „Okrem vozidiel zmluvného partnera, spoločnosti Marius Pedersen, využívame na čistenie komunikácií aj náš stroj. Ten, už v zimných mesiacoch, keď to počasie umožnilo, čistil cyklotrasy a miestne komunikácie vo vybraných lokalitách ,“ uviedol riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Roman Jaroš.

Po zimnom období sa od pondelka 18. marca 2019 začína čistenie miestnych komunikácií aj v zastavaných častiach mesta, kde sa nachádzajú parkovacie miesta. vrátane parkovacích miest.  Najskôr sa strojmi zametú cesty v mestskej časti Juh, potom sa čistenie presunie do mestských častí Sever, Stred a napokon Západ. „Prosíme občanov, aby rešpektovali prenosné zvislé dopravné značenie. Od toho je totiž závislá kvalita výkonu čistenia,“ upozornil R. Jaroš. „V niektorých lokalitách sa budú čistiť komunikácie raz na jednej strane ulice a druhýkrát na druhej strane, aby sme neobmedzili parkovanie áut naraz po oboch stranách ulice,“ doplnil R. Jaroš s tým, že aj v tomto roku sa bude dbať na čistotu ciest a chodníkov priebežne počas celého roka.

Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné dodržať harmonogram čistenia podľa stanovených termínov, bude vypracovaný dodatočný harmonogram na dočistenie konkrétnych ulíc. Chodníky budú čistiť súbežne s priľahlými cestami.

Harmonogram strojného a ručného čistenia komunikácií po zimnej údržbe – mestská časť Juh:
Pondelok 18. 3. 2019
7.30 – 19.30  Saratovská ul. od otoču k Ul. gen. Svobodu – pravá strana, Ul. gen. Svobodu od Saratovská po otoč – pravá strana, Kyjevská ul.
19.30 – 7.30 Saratovská ul. od otoču k Ul. gen. Svobodu – ľavá strana, Ul. gen. Svobodu od kruh. objazdu po Saratovskú, kruh. objazd
Utorok 19. 3. 2019
7.30 – 19.30  Ul. gen. Svobodu od Saratovskej ul. po otoč – ľavá strana, Liptovská – obojstranne, Lavičkova ulica až po kostol
19.30 – 7.30 Východná ul. od poslednej odbočky po kotolňu – obojstranne
Streda 20. 3. 2019
7.30 – 19.30 Šafárikova horná aj pod garážami, Vansovej – pravá strana, Bazovského – pravá strana
19.30 – 7.30 Východná ul. po odbočku s Lavičkovou ul. + zjazdy, výjazdy na Ul. gen. Svobodu, Cintorínska ul.
Štvrtok 21. 3. 2019
7.30 – 19.30 Vansovej a Bazovského – ľavá strana, Ul. gen. Svobodu nad garážami, Južná, Západná od Saratovskej ul. – pravá strana
19.30 – 7.30 Cintorínska ul. – dorábky
Piatok 22. 3. 2019
7.30 – 19.30 Novomeského ul. – aj pod garážami, Ul. J. Halašu – aj pod garážami, Šmidkeho – pravá strana
Pondelok 25. 3. 2019
7.30 – 19.30 Ul. Novomeského, Halašu, Šmidkeho – ľavá strana, Západná ul. od Saratovskej – ľavá strana
Utorok 26. 3. 2019
7.30 – 19.30 Ul. M. Bela, Halalovka, Východná – pravá strana od Ul. gen. Svobodu
Streda 27. 3. 2019
7.30 – 19.30 Ul. M. Bela, Halalovka, Východná – ľavá strana od Ul. gen Svobodu

 

Celý harmonogram nájdete na stránke Čistenie komunikácií po zime.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!