Chodníky, cesty, schodiská…

8. 10. 2021

Mesto pokračuje v naplánovaných investičných akciách. Pomerne veľkú pozornosť bude v najbližších týždňoch venovať najmä obnove chodníkov.

Pôjde o chodník na Štefánikovej ulici (oproti Maxu), chodník okolo garážového domu na Novomeského ulici, chodník od Južanky k ZŠ Novomeského a práce sa dotknú aj chodníka s priechodom pre chodcov na Šmidkeho ulici. Na ulici M. Bela 37- 41 mesto zrekonštruuje cestu a vybuduje nový chodník, na Gagarinovej 3 upraví vjazd a obnoví chodník a nový povrch bude mať aj chodník na hlavnom cintoríne pod Juhom – v smere od parkoviska na Saratovskej ulici. Čiastočné rekonštrukcie sa ešte v tomto roku udejú na chodníkoch na uliciach M. Bela, Halalovka, Bazovského, Západná, Kyjevská a Gen. Svobodu. Navyše sa na uliciach M. Bela a Šafárikova obnoví spolu 5 schodísk. Na sídlisku Juh sa v najbližšom čase počíta aj s predsadením priechodov pre chodcov, konkrétne na ul. Gen. Svobodu. Po tom, ako sa ukončila výstavba cyklotrasy s úpravou priechodov pre chodcov a rekonštrukcia cesty na Piešťanskej ulici, sa tu obnovia i chodníky.

V tomto roku je mesto pripravené zrekonštruovať cesty na uliciach M. Turkovej, Clementisova a Západná, kde budú vynovené i priľahlé chodníky. Okolo ihriska za Smažienkou sa obnoví asfaltový povrch spevnených plôch. Tie budú obnovené aj v areáli Materskej školy, Niva. Cestujúci MHD určite privítajú nový prístrešok na autobusovej zastávke na ul. Gen. Svobodu v smere z Juhu (prvá zastávka). Nové parkovacie miesta pribudnú na Šmidkeho 1 a tiež na Dlhých Honoch pri bývalom ihrisku Opávia.

Už sa začala výstavba cyklotrasy Záblatská – Bratislavská. Ide o prepojenie cyklotrasy z priemyselného parku k podchodu pre peších do Záblatia pri cintoríne. Súčasťou je dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov cez Bratislavskú ulicu, verejné osvetlenie, zastávková nika s bezbariérovými obrubníkmi. Ešte tento rok sa začne s prístavbou Základnej školy Dlhé Hony.

V meste sa plánuje postupná výmena svietidiel verejného osvetlenia. Ako prvé je však nutné zmodernizovať rozvádzače, to sa udeje ešte v tomto roku. Nové osvetlenie bude mať onedlho ihrisko Termion. Na Vansovej ulici mesto vybuduje prístrešok pre kontajnery a spevnenú plochu pod stojisko smetných nádob zrealizuje za Perlou.

K tohtoročným investičným akciám patrí aj výmena dverí v Kultúrnom stredisku Kubrá, doplnenie nového herného prvku v parku Zlatovce a tiež inštalácia semaforov, ktorými budú vybavené tobogany na letnom kúpalisku. V budúcom týždni sa začne výstavba cyklotrasy na Ul. Ľ. Stárka.

Pre zdĺhavejší prípravný proces sa práce na športovom ihrisku v Zátoke pokoja začnú na jar 2022.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!