Cenu primátora získala najstaršia trenčianska textilná firma

29. 10. 2007

          V týchto dňoch si Merina, a.s., Trenčín pripomína 100. výročie svojej existencie. Najstaršia trenčianska textilná firma je funkčná aj v súčasnosti, hoci rovnako ako  ostatné textilné a odevné výroby prežíva veľmi náročné obdobie. Vklad  firmy do života mesta Trenčín ocenil minulý týždeň aj trenčiansky primátor Branislav CELLER, keď na pôde spoločnosti odovzdal do rúk predsedu Dozornej rady a.s., Merina Antona ROKÁŠIHO pri príležitosti 100. výročia založenia firmy Cenu primátora za prínos k rozvoju mesta.


          Továreň založili bratia Tiberghienovci zo severofrancúzskeho mesta Tourcoingu. V domácom štáte vlastnili už textilné továrne a Uhorsko sa im zdalo zaujímavé na ďalšie investovanie. Povolenia a podporu začali vybavovať na Ministerstve obchodu v Budapešti  v roku 1905. Výhody, ktoré poskytol francúzskej firme vtedajší mešťanosta Trenčína, neboli malicherné: zdarma celý potrebný pozemok, subvenciu 50 000 korún, oslobodenie od mestských poplatkov a dávok na 20 rokov a bezplatné prenajatie mestského kameňolomu a pieskárne po dobu stavby továrne. Fabrika bola slávnostne otvorená 11. júla 1907. Počas svojej existencie menila názvy. Najznámejšou sa stala pod názvom „Tiberghien synovia“, ktorý dali majitelia zaregistrovať v slovenskom jazyku 23. marca 1925. Existencia tejto fabriky ovplyvnila smerovanie celého regiónu a podnietila vznik a existenciu ďalších spoločností rozvíjajúcich textilný priemysel od výrobných až po exportné. V roku 1913 už zamestnávala 520 pracovníkov. V roku 1950 to bolo 3 331 pracovníkov.


          Recesia na svetových trhoch, ponuka lacného ázijského tovaru a neustále posilňovanie kurzu Slovenskej koruny nedávajú súčasnej Merine zamestnávajúcej približne 460 pracovníkov veľa dôvodov na optimizmus. Avšak manažment akciovky hľadá aj cesty postupného prechodu na výrobu tkanín pre autopoťahy, čo už je predmetom čiastočnej reštrukturalizácie výrobného sortimentu pre rok 2008, i nádejou, že sa s touto známou textilnou značkou budeme stretávať aj v budúcnosti. 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!