Bezpečnejšie priechody a obnova komunikácií na Juhu

25. 5. 2022

Dokončili sme úpravu piatich priechodov pre chodcov na ul. Gen. Svobodu. Vybudovali sme vyvýšené ostrovčeky pre väčšiu bezpečnosť prístupu chodcov k priechodom a tiež na priechodoch. Niekde došlo k výškovej úprave z oboch strán priechodu a niekde len z jednej strany.

Aktuálne sa na sídlisku Juh rekonštruuje posledná etapa chodníka (cca 175 metrov) na Východnej ulici, časť jeho povrchu bude obnovená asfaltovou vrstvou a časť betónovou dlažbou.

Pokračuje aj obnova cesty, parkovísk, chodníkov a tiež vybudovanie nového chodníka na Ulici Mateja Bela. Pracuje sa po etapách. Do 30. mája sa pracuje v úseku od križovatky s Ul. gen. Svobodu pri Kebabizni, popred bytové domy č. 40, 38, 36, 34, 32, 30 po výjazd od kultúrneho strediska. Do rovnakého termínu (30.5.2022) sa rekonštruuje aj celá vetva Ul. M. Bela ku križovatke s Východnou ulicou spolu s komunikáciou ku vchodu na Ul. M. Bela č. 2449/25.

Od 30. mája do 26.júna 2022.obnovia časť Východnej ulice, kde sa vymení povrch pri zastávke MHD.

V oblúku ulice – v časti od výjazdu z kultúrneho strediska, popred domy č. 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14 sa bude pracovať od 31. mája do 12. júna 2022.

Napokon sa práce presunú na časť komunikácie od spojnice ulíc Východná a M. Bela po križovatku s ul. Gen. Svobodu, čiže popred bytové domy č. 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tu treba počítať s prácami od 13. do 22. júna 2022.

Termíny začiatku a ukončenia prác v jednotlivých etapách sa môžu meniť v závislosti od počasia a tiež podľa toho, ako budú vodiči zodpovední.

Platí, že v rekonštruovanom úseku nie je možné parkovať od 7.30 do 18.00 h. Mimo tohto času tu zaparkujete. Prosíme o rešpektovanie prenosného dopravného značenia, prispejete tým k rýchlejšiemu ukončeniu stavebných prác. Je pravdepodobné, že sa na ul. M. Bela bude pracovať aj počas víkendov. Parkovanie je tu teda dočasne možné len v nočných hodinách po 18.00 h do 7.30 h. Prosíme o pochopenie!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!