Ako sme na jar upratovali?

8. 7. 2024

Na území nášho mesta sa počas sobôt v období od 13. apríla do 25. mája 2024 konalo organizované „Jarné upratovanie 2024“. Ďakujeme všetkým občanom a organizáciám, ktoré sa zapojili.

Na 85 stanovištiach boli podľa harmonogramu pristavené vždy dva veľkoobjemové kontajnery, jeden na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu a druhý na objemný odpad. Kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom bola vyvezená rovná stovka, vývozov s objemným odpadom bolo 113.

Objemného odpadu bolo najväčšie množstvo 171,21 tony, zneškodnený bol uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a.s., „Luštek“ Dubnica nad Váhom. Približne o 10 ton menej sa vyzbieralo biologicky rozložiteľného odpadu, zhodnotený bol v kompostárni v Trenčíne.

Takmer 5 ton bolo vyradených elektrických a elektronických zariadení, takmer 4 tony obalov obsahujúcich nebezpečné látky, necelá jedna tona vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky a 0,13 t vážili ostatné nebezpečné odpady.

Všetky nebezpečné odpady a odpady z elektrických a elektronických zariadení boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne na Zlatovskej ulici a neskôr odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkovo sme zozbierali počas jarného upratovania 342 ton odpadu, náklady vyčíslil Útvar stavebný a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne na 40 393,32 eur. Históriu vyzbieraného množstva odpadu počas jarného a jesenného upratovania od roku 2013 si môžete pozrieť na www.trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!