Zverejnenie záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (8. kolo) – Cyklodoprava

20. 5. 2020

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (8. kolo) v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z tejto výzvy pre 6 hodnotiace kolo. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!