Zverejnenie výzvy na prípravu infraštruktúrnych projektov pre PO 2021 – 2027

11. 10. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.10.2022 bola na webovom portáli MIRRI SR zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na prípravu regionálnych infraštruktúrnych projektov. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!