Zostatok alokácie na výzvu v oblasti Verejnej osobnej dopravy – kód výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48

24. 9. 2019

Dňa 24.9.2019 Riadiaci orgán pre IROP na svojom webe informoval o disponibilných zostatkoch alokácie na výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy – výzva s kódom IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 20.9.2019.

Pre Mestskú funkčnú oblasť Trenčín je zostatok na danú výzvu 231 487 € (Zdroj EÚ)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!