Záverečné správy z výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (1. a 2. hodnotiace kolo) – Materské školy

19. 5. 2020

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (1. a 2. hodnotiace kolo) – zameranej na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách, zverejňujeme záverečné správy z výzvy pre 1. a 2. hodnotiace kolo.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!