Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (2. hodnotiace kolo)

11. 3. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (2. kolo) – zameranej na Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!