Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (2. a 3. hodnotiace kolo)

11. 3. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13  (2. hodnotiace kolo a 3. hodnotiace kolo) – zameranej na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v prílohe zverejňujeme záverečné správy z výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!