Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 ( 1. hodnotiace kolo)

15. 10. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (1. hodnotiace kolo) zameranej na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z tejto výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!