Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) s uplatnením zásobníka projektov

9. 12. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) v spolupráci s RO pre IROP zverejňujeme záverečnú správu z výzvy zameranej na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl – dodatok po uplatnení zásobníka projektov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!