Výzva na predkladanie projektových zámerov Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

10. 4. 2018

Dňa 9.4.2018 bola Sprostredkovateľským orgánom pre IROP vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8. ´

Úplné znenie výzvy je zverejnené na webovej stránke RO pre IROP.

V procese posudzovania Projektových zámerov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!