Vyhlásenie výzvy zameranej na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní

28. 3. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.3.2019 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Uvedená výzva je v plnom znení uverejnená na webovom portále MPRV SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!