Vyhlásenie výzvy na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v Materských školách

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci integrovaného operačného programu zameranú na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Bližšie informácie o výzve nájdu potenciálni žiadatelia z mestskej funkčnej oblasti Trenčín na stránke SO pre IROP pri meste Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!