Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

30. 7. 2018

Dňa 27.7.2018 bola Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Základným princípom tejto výzvy je zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy o minimálne 10 miest.

V rámci tejto výzvy je indikatívna alokácia pre Mestskú funkčnú oblasť mesta Trenčín vo výške 321 580 € (Zdroj ERDF).

Bližšie informácie ako aj všetky potrebné dokumenty sú dostupné na stránkach Sprostredkovateľského orgánu pre IROP (mesto Trenčín), alebo na stránkach RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!