Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

11. 7. 2018

Dňa 10.7.2018 bola Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Základným princípom tejto výzvy je podpora vzniku nových a existujúcich sociálnych služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života.

V rámci tejto výzvy je indikatívna alokácia pre Mestskú funkčnú oblasť mesta Trenčín vo výške 500 000 € (Zdroj ERDF).

Celé znenie výzvy je zverejnené na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!