Usmernenie RO pre IROP v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR pre žiadateľov a prijímateľov

1. 4. 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že 30.03.2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené​ Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP, verzia 1.0.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!