Prezentácia výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

20. 8. 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF NSK pozýva všetkých potencionálnych žiadateľov na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia  a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 2.1.1  – Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Miesto:      Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála – kapacita 220 osôb
Dátum:      04.september 2018
Čas:          9:00 hod.

V prípade záujmu, resp. otázok kontaktujte SO pre IROP mesta Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!