Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

31. 5. 2019

RO pre IROP na svojej webovej stránke uverejnilo oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 29.5.2019. V rámci Mestskej funkčnej oblasti Trenčín je uvedený zostatok indikatívnej alokácie uvedený v nasledovnej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ) Suma predložených žiadostí o NFP v 1. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 2. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
321 580 € 0 €  321 580 €

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!