Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10

29. 6. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom uverejnenom na webových stránka RO pre IROP o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 zverejnenú dňa 29.05.2018 na webovom sídle ministerstva uzavrie:

  • výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl dňa 29. júna 2018. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!