Informácia o uzatvorení výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a regenerácie vnútroblokov sídlisk

16. 6. 2022

Dňa 14.6.2022 bol na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC73-2021-87 uzavrel výzvu dňa 13.06.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!