Informácia o uzatvorení výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16

11. 7. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.7.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uverejnený oznam č. 4 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre UMR Trnavského kraja (typy aktivít a., b. a typ aktivita j.), UMR Nitrianskeho kraja (typ aktivity j.), UMR Trenčianskeho kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.), UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., b.), UMR Prešovského kraja (typy aktivít a., b., typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a RIÚS Prešovského kraja (typ aktivity j.).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!