Informácia o revidovanej verzii dokumentu Integrovaný regionálny operačný program

6. 4. 2018

Dňa 5.4.2018 bola na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnená schválená revízia IROP verzia 3.1.

Plné znenie dokumentu je dostupné na stránke RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!