Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10

8. 3. 2018

Dňa 26.10.2017 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy.

Viac informácií na stránke RO pre IROP

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!