Informácia o aktualizácii č. 2 výziev na predkladanie ŽoNFP pre špecifické ciele 2.2.2 a 2.2.3

8. 3. 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 22.05.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11591

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11592

Všetky aktualizované výzvy sú dostupné na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!