Aktualizácia č. 1 výzvy zameranej na predprojektovú prípravu s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98

25. 10. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo aktualizáciu výzvy na podporu prípravy regionálnych projektov s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98.

Predmetom aktualizácie je oprava zloženia územia UMR Žilina, z dôvodu chyby v písaní a počítaní. Do tohto územia bola doplnená obec Lietavská Lúčka. V ostatných ustanoveniach sa výzva nemenila.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!