Aktualizácia výzvy na predkladanie PZ zameranej na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

13. 2. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.2.2019 bola aktualizovaná výzva na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12, ktorá je zameraná na Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Uvedené zmeny sú najmä v časti 1.2 výzvy – bol predĺžený termín na predkladanie PZ na 12.3.2019, v prílohe č. 3 – Príručka pre žiadateľa a v prílohe č. 5 – zoznam oprávnených výdavkov.

Znenie celej výzvy je dostupná na webových stránkach SO pre IROP mesta Trenčín, prípadne na stránke riadiaceho orgánu pre IROP.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!