Aktualizácia výzvy na predkladanie projektových zámerov v sociálnych službách

22. 5. 2018

Dňa 22.5.2018 bola na webovej stránke ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Aktualizáciou výzvy bola výzva predĺžená do 20.6.2018, bola aktualizovaná príloha č. 4. Zoznam merateľných ukazovateľov a príloha č. 5 Zoznam oprávnených výdavkov.

Všetky aktualizované dokumenty k danej výzve sú dostupné v tejto sekcii na stiahnutie. Detailný popis výzvy je dostupný na tomto linku.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!