Aktualizácia výzvy č. IROP-PO2-SC221-2018-35 – Materské školy

31. 1. 2020

Dňa 31.1.2020 bola na stránke RO pre IROP zverejnená aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!