Aktualizácia Kritérií pre výber projektov (verzia 1.3)

8. 3. 2018

Dňa 14.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Metodika – Kritéria pre výber projektov verzia 1.3. Uvedený dokument je dostupný na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRv sekcii Hodnotiace a výberové kritériá

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!