Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev

18. 10. 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15.10.2018 bol schválený nový Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018 vo verzii 7.

Uvedenú aktualizáciu nájdete priamo na stránkach Riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!